H O S S E L A A R   D E   G A M E

LEVEL 02

“Je hebt het begrepen. Wat ga je nu doen?”

Bekijk eerst de video.

Hebben jullie de video helemaal bekeken?

Ga dan door om de opdracht te spelen.